Rezidüel İlaçlama

Rezidüel Uygulaması Nedir?

Rezidüel (Kalıcı) ilaçlama nedir, nasıl uygulanır, rezidüel ilaçlama ile başarı oranı nedir, rezidüel uygulamasında etkilenen haşereler hangileridir?

Rezidüel İlaçlama

Rezidüel uygulaması, açık ve kapalı alanlardaki haşerelerle mücadele yöntemi ve kalıcı ilaçlama yöntemlerinden biridir.Rezidüel ilaçlamada suyla seyreltilmiş sıvı ilaç, haşerelerin aktif olarak yaşadığı ve dolaştığı yüzeylere ve bölgelere uygulanır.İlaç ve su karışımıyla elde edilen solüsyon pülverizatör ya da atomizör adı verilen cihazlarla, basınç yardımıyla damlalama biçiminde yüzeylere bırakılır.Bu uygulamada ilaçlama öncesi ilaçlanacak alanın iyice temizlenmesi ve her türlü pislikten arındırılması gerekmektedir.

İlaçlama yapılan alanlarda dolaşan haşereler ve diğer zararlılar, sentetik preperatlarla kaplı ilacın yüzeyindeki sentetik koruyucuyu vücutlarına bulaştırır.Tahriş olan bedenlerini yalarayak temizledikleri için, sindirim sistemlerine kadar inen solüsyon ölümlerine yol açar.İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen bu ilaçlama tipi oldukça etkilidir.Rezidüel ilaçlama sadece WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği kimyasallar ile yapılmaktadır.

Rezidüel İlaçlama İle Başarı Oranı

Haşerelerin ve zararlı türlerin yoğunluğunun iyi tespit ve analiz edilmesi, zararlı veya vektörlerin üreme, dinlenme, gezinme ve saklanma alanları olan yüzeylerin hedef dozda insektisitle ilaçlanması başarı oranını belirlemektedir.Uygulamanın yapılacağı hedef ve yakın çevredeki tüm intikal alanları da dâhil olmak üzere, dört(4) etkin mücadele yöntemi uygulanır.

Böceklerin bulunabileceği tüm riskli alan ve ortamların ilaçlanması gerekir.Bu ilaçlama tipine "Total ilaçlama" denir.Tam ilaçlama ile, tüm riskli bölgelerdeki haşere ve böceklerin üreme, dinlenme, saklanma ve beslenme alanlarının tam tespit edilmesi ve ilaçlaması yapılır.Etkili ilaçlama yöntemi ise; insan ve hayvanlarda toksik tehlike oluşturmadan sadece haşereler ve zararlılara yönelik etkili doz uygulamasıdır. Dördüncü ve son ilaçlama yöntemi olan "Düzenli ilaçlama", insektisidin kalıcı etkisini düzenli olarak sağlamak için belirli peryotlarla uygulamanın tekrar edilmesidir.Bu dört (4) uygulama birbiriyle direkt bağlantılıdır.Uygulamaların birinde yapılacak ihmal, hata ya da bilinmeyen bir sorun, tüm mücadele yönteminin başarısız ve etkisiz kalmasına sebebiyet verebilir.

Rezidüel Uygulamasından Etkilenen Haşereler

Rezidüel (Kalıcı) ilaçlamada kullanılan cihazlarla (Atömizör ya da Pülverizatör), mücadelede etkin olduğu haşereler aşağıda listelenmiştir.

 • Akrep
 • Bit
 • Deri Böceği
 • Ev Tozu Akarları
 • Gümüş Böceği
 • Güve
 • Tüm Hamam Böceği Türleri
 • Karasinek
 • Karınca
 • Kene
 • Kulağakaçan
 • Örümcek
 • Sivrisinek
 • Tahtakurusu
 • Tatarcık
 • Pire
 • Yaban Arısı
 • Uyuz Böceği

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Rezidüel (Kalıcı) ilaçlama yapılırken, alanında uzman ve eğitim görmüş, sertifikalı ekip çalışanlarının yönetiminde ve denetiminde olması gerekir.Hedef zararlının ilaçlanmış yüzeyler üstünde dinlenirken veya gezinirken antenleri, ayakları ve kanatları vasıtası ile öldürücü dozda insektisite maruz kalıp ölmeleri prensibine dayanır.Uygulama öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar aşağıda listelenmiştir.

 • M2’ye 40 ml.seyrelti uygulanmalıdır.
 • Seyreltici içerisinde temas sonucu haşereyi öldürecek dozda insektisit mevcut olmalıdır.
 • İnsektisitin uzun süre kalıcılık (60-90 gün) etkisi olmalıdır.
 • Hedef haşereye iritan etki yapmalıdır.
 • İnsektisitin uygulayıcılara, hedef dışı organizmalara toksik ve iritan etkisi olmamalıdır.
 • İnsektisit kokusuz olmalı, leke bırakmamalıdır.
 • Bu özelliklere uygun olan insektisitler, basınçlı pulverizatörlerle duvara 45cm. mesafeden ve duvara 70-80 cm. bant oluşturacak şekilde uygulanmalıdır.

Rezidüel İlaçlama'da Akdeniz Hijyen

Akdeniz Hijyen, Antalya Alanya'da profesyonel hizmetle haşere ve böcek sorunlarından hızlı, kalıcı ve garantili çözümler ile kurtulmanıza yardımcı olur.Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış biyosidal ürünleri kullanarak insanlara, hedefte olmayan evcil hayvanlara ve çevreye zarar vermeden, işinde uzman ekibiyle rezidüel ilaçlaması hizmetlerini devam ettirmektedir.