Haşere İle Mücadele

Haşere İle Mücadele Yöntemleri

Haşere, sürüngen, kemirgen ve diğer zararlılar ile mücadele yöntemleri nelerdir, neden ve nasıl yapılır, haşere ile mücadelede hangi ilaçlar nasıl kullanılır?

Haşere İle Mücadele

Yaşam alanlarını tehdit eden haşere, böcek, sürüngen, kemirgen ve diğer zararlılar ile bireysel mücadele çoğunlukla başarısız olmaktadır.Nedeni ise; bir çok böcek ve haşere koloni halinde yaşamaktadır ve görülen sadece bir kaç tanesidir.Böyle durumlarda zararlılar ile mücadele de en sık kullanılan yöntem kimyasal mücadele yöntemidir.Bazı haşerelerin yuvaları ulaşılması zor yerlerde olabiliyorken, bazı haşerelerin yumurtaları ise kimyasal ilaçlardan etkilenmemektedir.Böyle bir durumda ise haşerelerin kökünü kesmek mümkün olmamakla birlikte aynı işlemleri tekrar tekrar yapmak her bakımdan sonu gelmeyen bir işkenceye dönüşmektedir.Bu sorunlarla karşılaşmamak için ilaçlama öncesi ve sonrası sağlanması gereken hijyen ve temizlik ortamı ise; hedef alan ve çevresinin her türlü larva, çöp ve benzeri atık ve yumurtaları ortadan kaldırmakla olmaktadır.Haşere ve hedef alanın durumuna göre ilaçlama yöntemleride değişmektedir.Hangi hareşeye hangi ilaçlama yapılacağı tespit edilmeli, analiz ve tetkiklerden sonra uygulamaya geçilmelidir.Bu üçlü (dezenfeksiyon-temizlik-ilaçlama-temizlik-dezenfeksiyon) döngüsü iç içe beraber kullanıldığında %100 başarı ve kesin sonuç kaçınılmazdır.

Haşere ile mücadele kapsamında uygulanan pest kontrol yöntemlerini ise; biyolojik mücadele, fiziksel mücadele ve kimyasal mücadele olmak üzere üç ana grupta toplayabiliriz.

Zararlılar İle Mücadele Yöntemleri

Fiziksel mücadele; yaşam alanlarımızı tehdit eden haşere, sürüngen, kemirgen ve diğer zararlıların, söz konusu alanlardan içeri girişlerini ve üremelerini engelleyici tedbirler içerir.Yaşam alanı içerisinde çöp kalıntısı bırakmamak, su ve gıda ürünlerinin muhafaza edilmesi, böcek kovucuların kullanımı, yapı içerisinde çatlak, kırık, dökük fayans ve benzeri yüzeylerin onarılıp kapatılması, kapı girişlerinde eşiklerin yükseltilmesi, lağım ızgaralarının bakımı, kemirgen yakalama kafesleri ve kapanlar, cibinlik, duvar, kapı pervazları gibi yerlerdeki çatlakların ve boşlukların kapatılması, pencerelere sineklik ve benzeri tel sistemlerinin entegre edilmesi ve ufak su birikintilerinin kurutululmasıyla, haşerelerin barınma ve beslenmelerini önleyici, önemli ve kalıcı çözümler sağlayacak tedbirlerdir.

Biyolojik mücadele; sinek ve benzeri zararlıların su birikintileri çevresinde, üreme ve çoğalma yeteneklerinin dengesini bozan formülasyonların kullanımı, renkli ve eşeysel tuzakların kurulması gibi tedbirleri içermektedir.

Kimyasal mücadele; yöntemleri ise; kendi içerisinde altı(6) sınıfa ayrılmaktadır.Bunlardan ikisi Hacimsel mücadele kapsamına girerken, diğer yöntemler sınırlı alanlar için uygulanmaktadır.

Bazı ilaçlama yöntemlerinde kullanılan ilaçlar haşere tipine göre ve hedef alan durumuna göre keskin kokulu olmakla, bazı ilaçlarda hiç koku vermemektedir.Bazı ilaçlama yöntemleri birbiriyle benzer tipte uygulanmaktadır.Mesela çoğunlukla hamam böcekleri için uygulanan jel yem uygulaması ile kemirgenlerde uygulanan istasyon yem uygulaması, uygulama yöntemi olarak aynı, fakat kullanılan ilaçlı yemler ve hedef haşereler farklıdır.En çok bilinen ve uygulanan ilaçlama yöntemleri ise larvasit uygulaması, jel yem uygulaması, ulv cihazlarıyla uygulanan soğuk sisleme, termal Sıcak sisleme (Fog), rezidüel ilaçlama uygulaması ve kemirgen ilaçlama yöntemleridir.

Larvasit İlaçlama

Üreme alanlarına hacimsel uygulama olarak ta bilinen Larvasit uygulaması; larva mücadelesinin sınırlı ve kontrol edilebilir alanlarda yapıldığı ilaçlama yöntemidir.Uygulama sonrası etkinlik ve etki süresi kolayca gözlenebilir.Çok düşük dozlarda uzun süreli etki sağlar ve çevresel güvenilirlik diğer mücadele yöntemlerine göre oldukça yüksektir.Üreme alanlarına hacimsel uygulamanın bir parçası olarak bilinen Larvasit kimyasal ilaçlama yöntemi özellikle kara sinek ve sivri sineklerin ürediği yerlere, yumurta ve larvaları (kurtçuk) öldüren larvasit etkili ilaçlar atarak üremeyi durduran en etkili yöntemdir.Larvasit uygulaması hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Rezidüel İlaçlama

Haşerenin üreme ve barınma alanlarına yapılan bu kalıcı etkili ensektisid uygulama, açık ve kapalı alanlardaki haşerelerle mücadele yöntemi ve kalıcı ilaçlama uygulamasıdır.Rezidüel ilaçlamada suyla seyreltilmiş sıvı ilaç haşerelerin aktif olarak yaşadığı ve dolaştığı yüzeylere ve bölgelere uygulanır.İlaç ve su karışımıyla elde edilen solüsyon pülverizatör yada atomizör adı verilen cihazlarla basınç yardımıyla damlalama biçiminde yüzeylere bırakılır.Bu uygulamada ilaçlama öncesi ilaçlanacak alanın iyice temizlenmesi ve her türlü pislikten arındırılması gerekmektedir.Rezidüel ilaçlama sadece WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği kimyasallar ile yapılmaktadır.Rezidüel ilaçlama hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ulv (Soğuk Sisleme) İlaçlama

Ulv ilaçlama yöntemi piyasada buharlı ilaçlama, soğuk sisleme, hacimsel soğuk uygulama veya dumanlama ilaçlama olarak ta bilinmektedir.Ulv adını ilaçlama yapılan cihazından almaktadır.Sıvı olarak uygulanan bu ilaçlama yöntemi ortam ve şartlara göre kokulu veya kokusuz olarak uygulanabilir.Bu ilaçlama yöntemi normal ilaçlamaların yetersiz kalacağı hesaplanan ya da yetersiz kaldığı durumlarda ve ilaçlama noktasında gerekli ise en son uygulanması gereken, son çare olarak kullanılması gereken bir yöntemdir.Dolayısıyla ilaçlama yapılacak mekan ve hareşe türlerine göre tespitte bulunacak ekibin profesyonel bir ekip olması,vakit kaybının yanı sıra her türlü mağduriyeti engelleyecektir.Ulv ilaçlama hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Termal Sisleme (FOG)

Sıcak sisleme, hacimsel sıcak sisleme, fog olarak ta bilinen Termal Sisleme; sıvı ilacı ısı enerjisiyle çalışan memeler yardımıyla 15-30 µm'lik damlalara dönüştürerek bir sis bulutu halinde uygulayan tarımsal savaş makinaları sisleyici veya sisleme makinaları olarak adlandırılan cihazlarla uçkunlar ve türevlerine karşı mücadele yöntemidir.İlaç mazot yada kerosenle karışarak aletin içinde sıcak hava karışımı ile süratle buharlaşır.Buhar dışarda soğuk hava ile temas edince yoğunlaşıp küçük damlacıklar halinde sis bulutu oluşturarak uçkun sayısında %100'e yakın bir başarı sağlar.Hacim ilaçlamaları 20 °C'nin üstünde ve 4-6 km/saat hızıyla uygulanır, fakat daha hızlı rüzgarlı havalarda uygulanmaz.Sahanın koşullarına göre bu hacim ilaçlaması, ağırlıklı olarak iki yöntemle yapılır.Ulv ve Termal Fog yöntemi birlikte uygulanır, bu uygulamaya Mix Uygulama denmektedir.FOG (Termal Sisleme) hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Jel İlaçlama

Jel ilaçlama yöntemi adındanda anlaşıldığı üzere jel (yapışkan tablet) şeklinde uygulanır.Son 20 yılda bu yöntem sıkça kullanılmaktadır.Bu ilaçlama yöntemi diğer ilaçlama yöntemlerine nazaran her haşere için kullanılmamaktadır.Direnci kuvvetli olmayan evlerde sıkça görülen hamamböceği ve türleri için kullanılmaktadır.Jel ilaçlama yöntemini diğer ilaçlama yöntemlerinden ayıran başka bir fark ise; daha kalıcı bir özelliğe sahip olmasıdır.Jel (yapışkan tablet) henüz oluşmamış ve ilaçlama sonrasında oluşabilecek haşere yuvaları üzerinde de etkisini güçlü şekilde gösterebilecek kadar uzun zamana dayanıklı tasarlanmıştır.Jel ilaçlama hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kemirgen İlaçlama

2.000'den fazla türü bulunan kemirgenler genellikle dış ortamlarda yaşamalarına rağmen yaşam alanlarımıza da, elastik yapılarının verdiği avantaj ile en dar borulardan ya da en ufak alanlardan bile kolaylıkla geçerek istedikleri her yere ulaşabildikleri için, bu kemirgenler ile mücadele yöntemide kendi içerisinde bir kaç değişik ilaçlama yöntemi içermektedir.Canlı yakalama kafesleri, sıvı (likit) ilaçlarla yapılan ilaçlama yöntemi ve akıllı fare yem istasyonları en sık kullanılan kemirgen ilaçlama yöntemleridir.Kemirgenlerin türü, istila oranı ve hedef alan büyüklüğüne göre ilaçlama tipi ve uygulama şeklide değişmektedir.Kemirgen ilaçlama hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.