Dezenfeksiyon Yöntemleri

Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir?

Farklı dezenfeksiyon yöntemleri nelerdir, kaça ayrılır, hangi dezenfektanlar kullanılır, en iyi dezenfeksiyon yöntemi hangisidir, etkileyen faktörler nelerdir?

Dezenfeksiyon Yöntemleri

Yaşam alanlarının hijyenik olması açısından zorunlu bir gereklilik olan, zaman zaman unutulan veya ihmal edilen Dezenfeksiyon uygulamaları, Covid-19 salgınının tüm dünyayı sarması üzerine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, en etkili ve sağlıklı dezenfeksiyon yöntemleri tekrar gündeme geldi ve vatandaşlarca araştırılmaya başlandı.Zararlı mikroorganizmaların yapısal özelliklerine bağlı olarak ta, farklı dezenfeksiyon teknikleri uygulanmaktadır.Ağırlıklı olarak fiziksel ve kimyasal yöntemler uygulanarak yapılan Dezenfeksiyon işleminde, kolaylığı ve ulaşılabilirliği ile kimyasal dezenfeksiyon daha sık kullanılmaktadır.Bireysel olarak uygulanan kimyasal dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılan maddelere de Dezenfektan adı verilmektedir.

Etkin dezenfeksiyon işlemlerinde, işlem yapılacak ortamın ısısı ve nem oranı, ph değeri, mikroorganizmaların tipi, nesnelerin fiziksel özellikleri, dezenfektanın konsantrasyonu ve temas süresi, mikrobiyal kontaminasyonun tipi ve yoğunluğu, organik ve inorganik madde yükü gibi hesaplamalar yapılarak, uygun dezenfeksiyon yöntemi seçilir ve uygulamaya geçilir.

Ozon Dezenfeksiyon

Oksijen (O2) yüksek enerji alanı altında kaldığında (yüksek elektrik akımı), bir kısım oksijen molekülleri oksijen atomuna (O) dönüşür.Dönüşen oksijen atomunun, diğer oksijen molekülleriyle tekrar birleşmesi ile Ozon Gazı (O3) meydana gelir.Trioksijen olarak ta tanımlanan bu oluşum, genellikle atmosferin üst katmanlarında meydana gelir.Oksijen molekülü (O2) kararlı bir molekül olup, ozon (O3) ise, kararsız bir moleküldür.Bu reaksiyon tersinir (maddenin hal değiştirmesi) olduğu için ozon gazı tekrar oksijen atomuna dönüşebilmektedir.Ozon gazı renksizdir, fakat yosun kokusunu andıran bir kokusu vardır.Ozon dezenfeksiyonu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UV-C (Ultraviyole) Işık İle Dezenfeksiyon

Ultraviyole (UV) ya ya bilinen diğer adıyla Morötesi ışınım, görünen ışın ile X ışınları arasında kalan dalga boyu 10 ile 400 nanometre (nm) arasında olan ve insan gözü tarafından algılanamayan radyasyon bandına verilen addır.Nanometre birimi ise; (1 nm = 0,000000001 m) 1 metrenin 1 milyarda biri olarak tanımlanmıştır.Ultraviyole (mor ötesi) ışınların dalga boyları X ışınlarından uzun, görünen ışınlardan kısadır.İnsan gözü 400 ile 700 nanometre dalga boyları arasına duyarlıdır.Görebildiği en küçük dalga boylu ışımımı mor renkli olarak algılanır ve bunun dışındaki ışınımları algılayamamaktadır.Bu yüzden daha küçük dalga boyuna sahip olan ışınıma morötesi ışınım denmektedir.UV-C dezenfeksiyonu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Dezenfeksiyon

Kimyasal Dezenfeksiyon, cansız objelere uygulanan kimyasal içerikli dezenfektanlar kullanılarak yapılan dezenfeksiyon işlemine verilen isimdir.Bu yöntemle patojen ve mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanmakta olup, bakteri sporları ve mikobakterilerin etkilenme derecelerine bağlı olarak uygulanan farklı methodlar bulunmaktadır.Dezenfektanın etkinliği, yoğunluğu ve gücü, kullanılacak alan ve ortam, mikroorganizmaların türü ve direnci dezenfeksiyon işlemini olumlu ya da olumsuz etkileyecek faktörler içerir ve dezenfeksiyon uygulaması bu etkenlere bağlı olarak başarı oranını belirler.Kimyasal dezenfeksiyon ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Isı İle Dezenfeksiyon

Birçok mikroorganizma ısıya karşı dayanıklı olmadığı için, yüksek ısı yöntemi ile dezenfeksiyon yapılmaktadır.Yapılan bu zararız ısıl işleme Isı ile Dezenfeksiyon denmektedir.Toksit oluşturmadan yapılan ve oldukça etkili olan ısı ile dezenfeksiyon, üretim tesisleri gibi devasa alanlar için yüksek maliyetli bir uygulamadır.İşlem yapılacak nesne ve nesne hacmine bağlı olarak 70-145°C arasında sıcaklıklara ihtiyaç duyulur.Isı gibi fiziksel dezenfektanların şiddeti dezenfeksiyon hızında etkili olmaktadır.Bu nedenle ısıya dayalı dezenfeksiyon alanları kısıtlıdır.Isı (Isıl) ile dezenfeksiyon ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.