UV-C Dezenfeksiyon

UV-C (Ultraviyole C) Dezenfeksiyon Nedir?

UV-C dezenfeksiyon nedir, nasıl yapılır, uv dezenfeksiyonun faydaları, zararları ve uygulama alanları nelerdir, Covid-19'a karşı uv-c ışınının önemi nedir?

UV-C Dezenfeksiyon

Ultraviyole (UV) ya ya bilinen diğer adıyla Morötesi ışınım, görünen ışın ile X ışınları arasında kalan dalga boyu 10 ile 400 nanometre (nm) arasında olan ve insan gözü tarafından algılanamayan radyasyon bandına verilen addır.Nanometre birimi ise; (1 nm = 0,000000001 m) 1 metrenin 1 milyarda biri olarak tanımlanmıştır.Ultraviyole (mor ötesi) ışınların dalga boyları X ışınlarından uzun, görünen ışınlardan kısadır.İnsan gözü 400 ile 700 nanometre dalga boyları arasına duyarlıdır.Görebildiği en küçük dalga boylu ışımımı mor renkli olarak algılanır ve bunun dışındaki ışınımları algılayamamaktadır.Bu yüzden daha küçük dalga boyuna sahip olan ışınıma morötesi ışınım denmektedir.Ultraviyole (UV) ışınları dalga boyuna göre üç (3) farklı spektral grup olarak birbirinden ayrılmaktadırlar.

 • UV-C : 100-280 nanometre arası kısa dalga boyuna sahip ışınlardır.
 • UV-B : 280-315 nanometre arası orta uzun dalga boyuna sahip ışınlardır.
 • UV-A : 315-400 nanometre arası uzun dalga boyuna sahip ışınlardır.

UV-A ışınımları güneş kaynaklı atmosferimize ulaşmakta ve kısmen de olsa yeryüzüne kadar inebilmektedir.Işına çok maruz kalmadıkça insanlar için faydalı olmakla beraber D vitamini ihtiyacının bir bölümünü karşılamaktadır.Yüksek karlı dağ tepelerde bu ışının temas oranı çok yükselmekte ve cildi doğal yollarla karartmaktadır.Buna örnek olarak aşırı soğukta cildi yanan insanları örnek olarak verebiliriz.Mor ötesi UV-C ışık, kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi sayesinde her çeşit mikroorganizmayı öldürebilir.Bilinçsiz kullanımı her türlü canlıya, (buna insanda dahil) telafisi imkansız hasarlar bırakabilir.Güneşten gelen bu ışınlar etkisinin bir kısmını ozon tabakasında kaybetmekte ve yer yüzüne inememektedir.Ozon tabakası bu ışınları filtrelemeyip yeryüzüne ulaşmasını engellemeseydi ya da direkt geçirgenlik gösterseydi, yeryüzünde hiç bir canlının gelişimi ve uzun yıllar yaşaması mümkün olmayabilirdi.

UV-C İle Dezenfeksiyon Nasıl Yapılır?

UV-C Dezenfeksiyon, UV-C ışınlarını istenen alanda ve istenen oranda kullanabilmek amacıyla üretilmiş, özel amaçlı UVC cihazları ile yapılmaktadır.Bu cihazların içerisinde bulunan led ampüllerden yayılan UVC ışınlarından gelen yüksek enerji, fotodimerizasyon işlemi yoluyla, moleküler yapısal hasara yol açan (fotooksidasyon) RNA ve DNA bazları tarafından güçlü bir şekilde emilir.Nükleik asitlere kısa sürede hasar vererek, mikroorganizmaları (bakteriler, sporlar, parazitler) çoğaltamayacak şekilde üreme ve koloni oluşturma yeteneklerini ortadan kaldırır ve işlem virüs inaktivasyonuyla sonuçlanır.Yapılan bu mor ötesi ışınsal işleme UV-C Dezenfeksiyon adı verilmektedir.

UV Dezenfeksiyon uygulamaları, uygulanacak alan tipi ve ışına maruz bırakılacak nesnelerin türüne göre değişmektedir.Su dezenfeksiyonu için, UV cihazı mümkün olduğunca su kullanım noktasına en yakın noktalara yerleştirilmelidir.UV cihazı, su hattından geçen "pik su debisine" göre seçilmelidir.Ortalama debiye göre seçilen UV cihazları pik debi geçtiği anlarda yetersiz kalacaktır.Suya herhangi bir kimyevi madde katılmaksızın, ultraviyole ışınları ile suda bulunması muhtemel bakteri, mantar, virüs ve benzeri mikroorganizmaların etkisiz hale gelmesini sağlar.

Havayı dezenfekte etmek için UV uygulaması ise; cansız ortamda gerçekleştirilir.İnsanların solunacak hava ile temasının kesilmesi ile güvenli bir şekilde UV dezenfeksiyon cihazlarıyla uygulama istenilen alanda yapılabilir.UV teknolojisi ile dezenfeksiyon için geliştirilmiş cihazlar, 254 nanometrelik dalgaboylu UV ışınları üreten özel UV lambalarla donatılmıştır ve mikrop öldürücü ultraviyole radyasyonu yayarak (UV-C ışınları kullanılarak) UV-C Dezenfeksiyon işlemi sağlanır.

UV-C Dezenfeksiyon Faydaları

Fiziksel veya bilinen diğer adıyla Radyasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biri olan UVC (Ultraviyole C) ile dezenfeksiyon veya dezenfektasyon uygulamaları, zararlı mikroorganizmaları inaktive etmede son derece etkili bir dezenfeksiyon yöntemidir.Son yıllarda Covid-19 koronavirüs salgınının dünyayı sarmasıyla insanlar, günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen sıkıntılardan kurtulmak için pratik dezenfektasyon yöntemlerine yönelmektedirler.UVC teknolojisi ile dezenfeksiyon işlemlerinin pratik, kolay ve düşük maliyetli olması, tercih sırasını yükseltmektedir.UVC teknolojisinde dezenfeksiyon süreleri oldukça hızlıdır.Standart bir dezenfeksiyon döngüsü yaklaşık 15 dakika sürmektedir.Postatif UV cihazları sayesinde istenilen alan ve istenilen miktarda UV ışını, alan içerisine çok kısa sürede pratik olarak uygulanabilmektedir.Bu sayede farklı odalar ve alanlar hızlı bir devir süresiyle dezenfekte edilebilmektedir.Günümüzde antibiyotiklere dirençli hale gelen virüsler ve bakteriler de dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalar UV-C ışınları karşısında savunmasızdırlar.Son yıllarda Far UV-C dar dalga (207-222 nm) teknolojisi üzerinde yapılan çalışmalardan şimdiye kadar çıkan sonuç, FAR-UVC ışığının canlı insan hücresine karşı etkisiz olduğu, virüs ve bakterilere karşı ise; son derece etkili olduğu yönündedir.

 • Bilinen tüm mikroorganizma türlerini (virüs, bakteri, mantar, potojen ve küf sporları) yok eder.
 • UV dezenfeksiyon cihazlarının kullanımı basit ve bakım maliyeti düşüktür.
 • Güçlü ve etkili bir dezenfeksiyon sağlar.
 • UV sistemlerin genel olarak etki süresi çok hızlıdır.Işık şiddeti ve süresine bağlı olmakla beraber, ortalama 10 saniye içinde etkisini gösterir.
 • Ultraviyole (UV) ışını kimyasal ürünler gibi korozyon oluşturacak maddeler bulundurmaz.
 • Herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon yapar.
 • Suya uygulandığında pH değerini etkilemez, koku ya da tat bırakmaz.
 • Herhangi bir duman salınımı yoktur.

UV-C Dezenfeksiyon Zararları

Güneşten yayılan ultraviyole ışınları, dalga boyuna göre dağılım göstermekte, faydası olduğu kadar zararlı yönleride bulunmaktadır.Araştırmalara göre bu ışınlardan en tehlikelisi ultraviyole-C (UV-C) ışınlarıdır.Gelişen teknoloji ile bu ışınlar lambalar aracılığıyla üretilmekte ve bir çok alanda sterilizasyon ve dezenfeksiyon amaçlı kullanılmaktadırlar.Bazı araştırmacılara göre insan üzerinde bir çok olumsuz etkisi görüşü hakim olmakla beraber bazı araştırmacılar da, filtreleme yöntemleri ile zararlarının minimum seviyeye inebildiği görüşü yönündedir.Ayrıca son yıllarda yapılan tıbbi araştırmalarda, UV ışınlarına maruz kalınması sonucu pullu hücre kanseri, melanoma, temel hücre kanseri ve benzeri cilt kanseri, diğer cilt problemleri, katarakt, diğer göz problemleri, deride Eritem, 40 yaş ve üzerinde tümör oluşumu ve bağışıklık sisteminin baskı altına alınması, ultraviyole lambalarıyla direkt göz teması halinde retinada ciddi hasarlar oluşması gibi, ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Son olarak; UV ışınlarına direkt temas ya da aşırı maruz kalındığında UV-C'nin bakterileri ve virüsleri inaktive edebildiği gibi, insan, hayvan ve bitki hücreleri de, DNA içerdiğinden dolayı zarar verebilmektedir.230-280 nm dalga boylu UVC ışınları hem kanserojen, hem de kataraktojenik olarak bilinmektedir.Yüksek dalga boylu UV ışınları, iç ortamlarda insanlar bulunurken dezenfeksiyon amacıyla kullanılmaz.

 • UVC ışığı yalnızca görüş açısına bağlı orantıda etkili olup, ışığı kesen nesnenin arkasına ulaşamaz.
 • UV ışını kesildiğinde, etkisi de o an biter.
 • Uygulama esnasında canlı ile ultraviyole ışın ilişkisinin kesilmesi gerekir.
 • Ayna, cam ve benzeri parlak yansıtıcı yüzeyler ile temasında olumsuz sonuçlar alınabilir.
 • UVC ışığı etki alanından uzaklaştıkça etkisi azalır.
 • UV-C ışığı organik maddeler üzerinde %100 etkili olamamaktadır.

UV-C Dezenfeksiyon Uygulama Alanları

Kullanım alanı gittikçe artan UV dezenfeksiyon ve sterilizasyon sistemleri, iç ve dış mekanlarda sıklıkla kullanılmaktadır.Toplu kullanım alanlarına kurulan yeni nesil 207-222 nm FAR-UVC dezenfeksiyon ve sterilizasyon sistemlerinde amaç; çeşitli sebeplerle canlılardan havaya bulaşan virüslerin havaya karışmadan yok edilmesidir.Genellikle insanların kalabalık olduğu alanlar başta olmak üzere; hemen hemen her sektörde kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.Gıda sektöründe, hastane, laboratuvar ve kliniklerde, ambalaj sanayinde, ilaç fabrikalarında, otellerde, yemek üretim tesislerinde, okul, avm ve gösteri merkezleri gibi ortak kullanım alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

UV-C Dezenfeksiyon'da Akdeniz Hijyen

Akdeniz Hijyen; Alanya'daki UV-C dezenfeksiyonu hizmetini titizlikle yürütürken, bilgili ve tecrübeli teknik ekibi ile çalışmalarını sürdürmektedir.Daha temiz ve hijyenik bir Antalya için, faaliyetlerini aralıksız sürdüren Akdeniz Hijyen; pandemi döneminde de tüm imkanlarını kullanarak müşterilerinin güvenini kazanmaya devam etmektedir.Ayrıca firmamız, UV sistemleri ve cihazlarının satış ve tedariğini sağlamakta olup, cihazların kurulum ve montaj işlemlerini yapmaktadır.