Kimyasal Dezenfeksiyon

Kimyasal Dezenfeksiyon Nedir?

Kimyasal dezenfeksiyon nedir, nasıl yapılır, etkileyen faktörler nelerdir, Covid-19'a karşı kimyasal dezenfeksiyonun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kimyasal Dezenfeksiyon

Kimyasal Dezenfeksiyon, cansız objelere uygulanan kimyasal içerikli dezenfektanlar kullanılarak yapılan dezenfeksiyon işlemine verilen isimdir.Bu yöntemle patojen ve mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanmakta olup, bakteri sporları ve mikobakterilerin etkilenme derecelerine bağlı olarak uygulanan farklı methodlar bulunmaktadır.Dezenfektanın etkinliği, yoğunluğu ve gücü, kullanılacak alan ve ortam, mikroorganizmaların türü ve direnci, iş yükü ve maliyet gibi durumlar, dezenfeksiyon işlemini olumlu ya da olumsuz etkileyecek faktörler içerir ve dezenfeksiyon uygulaması bu etkenlere bağlı olarak başarı oranını belirler.

Kimyasal dezenfeksiyon işlemi, ısıya dayanıklı olmayan objeler için tercih edilmektedir.Ancak uygulamalarda kullanılan kimyasal dezenfektanların çoğunda penetrasyon özellik yoktur ve etki spektrumu kısıtlıdır.Dezenfektanlar düşük-orta-yüksek düzey olmak üzere; üç (3) sınıfa ayrılırlar.Uygulamaya maruz bırakılacak nesne, alan, inaktive edilecek mokroorganizma türü gibi faktörlere göre; kullanım farklılıkları bulunmaktadır.

Düşük Düzey Dezenfektanlar

 • Fenolik Bileşikler
 • Kuarterner Amonyum Bileşikleri (KAB)

Orta Düzey Dezenfektanlar

 • Alkol
 • Hipokloridler
 • Iyot ve Iyodofor Bileşikleri
 • Biguanidler

Yüksek Düzey Dezenfektanlar

 • Hidrojen Peroksit
 • Gluteraldehit
 • Ortofitalaldehit (OPA)
 • Perasetik Asit
 • Perasetik Asit & Hidrojen Peroksit
 • Klor Bileşikleri

Kimyasal Dezenfeksiyon Nasıl Yapılır?

Kimyasal dezenfeksiyon uygulamalarında, çok amaçlı olarak üretilmiş dezenfeksiyon ve mikrop kırıcı cihazlar kullanılmaktadır.Bunlardan en yaygın kullanımı olanlar ULV sisleme cihazlarıdır.Ulv cihazları hem portatif hem de elektrikle çalışabilen, soğuk ve sıcak sisleme yapabilen cihazlardır.Özellikle portatif olanları hem elektrik hem de mazot, benzin, bitkisel yağ ve benzeri maddelerle kablosuz olarak çalışabilmektedir.

Ulv cihazlarıyla yapılacak kimyasal dezenfeksiyon uygulamalarında, işlem yapılacak alan içi ve çevresinde canlı olmaması şarttır.Çünkü; dezenfeksiyon işleminde kullanılan dezenfektanlar Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olsa da, genellikle yüksek düzey dezenfektan kategorisine girdiği için, canlıların uygulama ortamında bulunmaları son derece sakıncalıdır.Cansız ortamda ulv cihazlarıyla belirlenen uygulama kriterlerine göre, sıcak ya da soğuk sisleme yapılarak, tüm alana nüfuz etmesi sağlanır.Ortalama 2-30 dakika arasında dezenfektan etkisini göstermeye başlar ve bu etkiler sonucunda mikroorganizmaların bazı yaşamsal etkinlikleri durarak üreme yetenekleri ortadan kaldırılır ve ölürler.

Kimyasal dezenfeksiyon işlemi sıcak sisleme olarak uygulandığında, dezenfektan daha fazla etkili olmaktadır.Dezenfektanların etkinliğini yitirmemesi ve canlı sağlığına zarar vermemesi açısından ortalama 120 dk. içeri canlı girmesi engellenir.Uygulama süresi sonunda hijyenik ortam sağlanır ve kullanıma sunulur.

Kimyasal Dezenfeksiyon Avantajları

Kimyasal Dezenfeksiyon, yüksek ısıya danayımı olmayan objelerin ve ortamın hijyenik olmasında alternatif olarak uygulammaktadır.Kısa sürede hızlı sonuç vermesiyle birlikte, uygulaması da oldukça kolaydır.Toksit olmaması ve nesnelerle uyum içerisinde olması bir çok sağlık kuruluşunda tercih edilmesinin ana sebeplerindendir.Ayrıca çevreye zarar vermemesi ve organik maddelerle inaktive edilememesi uygulama kolaylığı açısından da büyük önem taşımaktadır.

 • Tüm mikroorganizmaları inaktive eder.
 • Leke, koku ve tat bırakmaz.
 • Istenmeyen kokuları yok eder.
 • Yüzey ve çevre dostudur.
 • Ph 3–9 arasında mükemmel stabilite sağlar.
 • Düşük maliyetlidir ve kolay uygulanır.

Kimyasal Dezenfeksiyon Dezavantajları

Dezenfektanlar ile yapılan Kimyasal Dezenfeksiyon uygulamasının, kolaylığı ve basitliği hafife alındığı zaman tüm avantajlarını yitirir ve faydalı olmasından uygulanan ortama ve canlılara zarar verebilir.Özellikle dezenfeksiyon işleminin başarı ile sonuçlanması için, dezenfektan karışımlarının birbiriyle uyumlu olması, aynı zamanda uygulama alanı, alan içerisindeki nesneler ile uyumlu olması şarttır.Amatör bir ekip tarafından yapılan uygulamalarda, yanlış dezenfektan ve ekipman seçimi başarısızlıkla sonuçlanacağı gibi, insan sağlığına da zarar verebilmektedir.Nitekim doğru yapılan uygulamalarda dahi, uyulması gereken net kurallar ve kriterler mevcuttur.Doğru olarak yapılan uygulamalarda, kimyasal dezenfeksiyonun dezavantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Dezenfektan kullanımı mikroorganizmaların direnç kazanmasını sağlayabilir.
 • Her amaca uygun bir dezenfektan bulunması mümkün olmayabilir.
 • Bazı dezenfektanlar bakteri sporlarına karşı etkili değillerdir.
 • Bazı dezenfektanlar dezenfekte edilen yerde kalıntı bırakabilirler, cilt ile temasında hasar verebilir.
 • Bazı dezenfektan türleri koroziv ve irritan etkilidir, kanserojen madde içermektedir.
 • Dezenfektan türüne bağlı uygulamalarda, dezenfekte edilen nesneler tekrar durulama isteyebilir.

Yanlış dezenfektan, malzeme ve uygulama sonucunda ise; dezenfeksiyon işlemi genellikle başarısızlıkla sonuçlanır, canlı ve cansız nesneler fiziksel ve biylojik hasarlara maruz kalabilirler.Bu kimyasalların hepsinin etki gücü farklı olup, insan sağlığı üzerindeki tehlikesi de değişiklik gösterebilmektedir.

 • Bilim diliyle Mutant'lar oluşabilir.
 • Yanlış dezenfektan karışımı toksik klorin gazını açığa çıkarabilir.
 • Yüksek konsantrasyonlarda dezenfektan, metallerde korozyona neden olabilir.
 • Yanlış dezenfektan seçimi kumaşların renklerini kaybetmesine neden olabilir.
 • Yanlış uygulama sonrası kalıntı kalması nedeniyle ciltlerde hasar görülebilir.

Kimyasal Dezenfeksiyon Uygulama Alanları

Cansız ortamda bulunan mikroorganizmaların hastalık oluşturamayacak düzeyde azaltılması ve cansız ortamda uygulanması zorunlu olan Kimyasal Dezenfeksiyon'un, kullanım alanları kimyasal dezenfektan kullanıldığı için kısıtlıdır.Ağırlıklı olarak, hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında, yüzme havuzlarında, su depolarında, süt ve benzeri gıda depolarında, tarım alanlarında, toplu taşıma araçlarında, otel, avm ve benzeri toplu kullanım alanlarında ve kullanımı kaçınılmaz olduğu durumlarda diğer alanlarda da kullanılmaktadır.

Kimyasal Dezenfeksiyon'da Akdeniz Hijyen

Akdeniz Hijyen; Alanya'daki kimyasal dezenfeksiyon hizmetini titizlikle sürdürürken, bilgili ve tecrübeli teknik ekibi ile çalışmalarını aralıksız yürütmektedir.Daha temiz ve hijyenik bir Antalya için, faaliyetlerini gelişerek ve geliştirerek sürdüren Akdeniz Hijyen; pandemi döneminde de tüm imkanlarını kullanarak müşterilerinin güvenini kazanmaya ve hizmet vermeye devam etmektedir.Ayrıca firmamız, Sağlık Bakanlığı, EPA(Environmental Protection Agency) ve FDA(Food and Drug Administration) onayı almış ürün ve ekipmanları tercih ederek, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kimyasal dezenfeksiyon hizmeti vermektedir.