Okullarda Ozon Kullanımı

Okullarda Ozon Kullanımı

Okul ve dersane gibi ortak eğitim alanlarında ozon nasıl uygulanır, okullarda derslikler ve ortak kullanım alanları ozon kullanımı ile nasıl dezenfekte edilir?

Okullarda Ozon Kullanımı

Çevresel kirlilik ve bozulma sınır tanımamaktadır.Okullar ve dersaneler ise; öğrencilerin günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır.Sağlıksız ve güvenli olmayan çevreler gittikçe artan sayıda çocuk hastalığına neden olmaktadır.Okullarda dezenfeksiyona yeterli önemin verilmemesi sonucu bulaşıcı hastalıkların sayısı gün ve gün artmaktadır.Devletler, çevresel nedenlere bağlı çocuk hastalıklarının doğrudan ya da dolaylı maliyetleri için milyarlarca dolar harcamaktadır.Oysa ki yapılan araştırmalar alınacak önlemlerin maliyetinin, ihmal yüzünden ortaya çıkacak maliyete oranla daha az olacağını göstermektedir.

Okullarda Enfeksiyonların Bulaşma Yolları

Genel olarak okul ve benzeri eğitim kurumlarında enfeksiyon bulaşımı direk temas, endirekt temas, damlacık ve hava (5 mm’den küçük partikül; tuberkulosis, suçiçeği, kızamık) gibi durumlar sonucu ortaya çıkmaktadır.Çocukların sağlığını korumada, yaşadığı çevrenin temiz tutulması ve benzeri bazı önlemlerin alınması şarttır.Çocuklarda görülen çoğu hastalığa neden olan mikroplar, onların yaşadığı alanlarda teneffüs ettiği havadan ve dokunma yoluyla yayılır.

Özellikle eller enfeksiyonların bulaşmasında çok önemlidir.Temas ile bulaşan hastalıklardan korunmada el ve malzeme temizliği çok önemlidir.Okullar ve dersaneler öğrencilerin günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır.Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar temas yada nefes yoluyla bulaşır.Zatürrelerin yarısına, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarının üçte birine pnömokoklar yol açar.Öksürük, hapşırık ile havadan ya da direk temasla, yıkanmamış eller ve öpüşme ile kolayca enfeksiyon bulaşır.İshaller, özellikle Rota virus gastroenteriti çok bulaşıcıdır ve genellikle temas yoluyla bulaşır.

Ozon mantar, virüs, küf ve bakterilerin tamamını öldürür, tam bir hijyenik ortam sağlar.Kurulum maliyeti düşük işletme maliyeti sıfırdır.Özellikle Legionella, Salmonella, E-coli gibi bakterileri anında yok eder.Ozon doğaldır ve doğadandır, tekrar oksijene dönüşür ve geride zararlı kalıntı bırakmaz.Ozon istenmeyen kokuları hücre çeperlerini yırtarak yok eder ve kansorejen madde içermez.