Sivrisinek İle Mücadele

Sivrisinek İle Mücadele Yöntemleri Nelerdir?

Sivrisinek ile etkin mücadele yöntemleri nelerdir, ilaçlaması nasıl yapılır ve uygulanır, hangi mücadele yöntemleri etkilidir, sivrisinekler nasıl yok edilir?

Sivrisinek İle Mücadele

Sivrisineklerin yaşadığı ülkelerde başta sağlık olmak üzere; ürün kaybı ve psikolojik sorunlar gibi olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde sivrisinek mücadelesi, çok uzun yıllardan beri tek yönlü ve bilimsel temellere oturtulmayan programlarla yürütülmektedir.Uygulanan bu programların merkez noktası tamamıyla yoğun ve bilinçsiz insektisit kullanımına dayanmaktadır.Her ne kadar günümüzdeki modern entegre mücadele programlarında da insektisitler önemli bir yer tutsa da, doğaya en az etkide bulunmak, hedef organizmaya kısa sürede ve etkili bir şekilde ulaşmak, maximum oranda tutumlu olabilmek amacıyla, doz, uygulama tekniği, direnç ve benzeri konularda yapılan öncül bilimsel araştırmalar, insektisitlerin doğru uygulanması aşamasında karşılaştırılabilir modeller ortaya koymaktadır.Sivrisinek hakkında detaylı bilgiye buradan, sivrisinek ile doğal mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sivrisinek İle Biyolojik Mücadele

Mekanik mücadele olarak yaptığımız tanımlama aynı zamanda fiziksel mücadele olarak da adlandırılabilir.Burada ana amaç; fiziksel altyapının düzeltilmesi yoluyla vektör canlının üreme ve beslenme habitatlarını ortadan kaldırmaktır.Sivrisineklerle mücadele kapsamında biyolojik mücadele yöntemi en önemli ve etkin mücadele yöntemlerinin başında gelmektedir.Büyük şehirlerde özellikle turizm bölgelerinde, yaz aylarında en çok şikayet edilen haşerelerin başını çeken sivrisineklerin doğal düşmanları ile ilgili çalışma alanları üretilmeli ve tesis edilmelidir.Evlerimizin çevresinde, sivrisineklerden ve başka böcek türlerinden beslenen birçok canlı bulunmaktadır.Kurbağa, kertenkele türleri, çoğu örümcek türleri, bukalemun, yarasa, bazı böcek türleri ve onların suda yaşayan larvaları (kız böceği gibi), bazı balık türleri ve bir çok kuş türü (kırlangıç, ebabil, tarla kuşları, baştankaralar, sinekkapan, arı kuşu) tamamen sineklerden ve onların larvalarından beslenmektedir.Özellikle sinekleri havada avlayan türler çok faydalıdır.Arı kuşunun besin maddesinin %10'u arıdan oluşmaktadır.Ancak; sinek azaltma konusunda çok başarılıdır.

Sivrisinek İle Biyolojik Mücadele

Ayrıca bu türlerin korumasıyla evlerin etrafında cıvıl cıvıl sesleriyle de huzur dolu ortamlar oluşurken, kimyasal madde kullanımının azalmasıyla kelebekler gibi diğer faydalı türlerin korunmasına da yardımcı olunarak doğanın daha yaşanabilir olması sağlanabilir.Dolayısıyla bir çok sebep ve neden için mutlaka sivrisineklerin doğal düşmanlarını korumamız gerekmektedir.Sivrisineklerin üredikleri her nokta tek tek tespit edilmeli, tespit edilen bölgelere en uygun doğal düşmanlarının nakli yapılmalı ya da var olan sayıları arttırılmalıdır.Özellikle yaşam alanlarımızda yuvaları olmayan kuş türlerini korumaya yönelik pencele kenarlarına konulacak bir kap su ve bir kap buğday, bulgur benzeri yiyecekleri bulundurmak kolayca beslenmelerini sağlamak, mücadele de küçük bir adım gibi görünse de oldukça faydalı olacaktır.Birçok bölgede sulak ve sazlık bölgeler ateşe verilmekte ve bu bölgeler sivrisinekleri yok etmek adına tüm canlılardan arındırılmaktadır.Bu doğru bilinen en büyük yanlışlardandır.Pire için yorgan yakmak deyimi tam da bu durum için cuk diye yerine oturmuştur.Sivrisineklerin ölümüyle birlikte orda bulunan ve sivrisinek ve larvalarından beslenen diğer canlıları da yok etmek kabul edilebilir bir durum olmamakla birlikte doğru yöntemler arasında da değildir.Bu alanları komple yok etmek yerine burdaki sivrisinek ve larvalarından beslenen canlıların çoğalması için gerekli çalışmaların yapılması en doğru davranıştır.

Mücadele alanında yer alan ve sivrisineğin üreme habitatlarını oluşturan toplama ve drenaj kanalları, kanaletler, kuyular, foseptikler, havuzlar ve taşkın sahaları gibi alanlarda ıslah çalışmaları yapmak, buraları sivrisineğin üremesine uygun olmaktan çıkarmak ve bu düzenlemelerde kalıcılığı sağlamak, mekanik mücadelenin temelini oluşturmaktadır.Bu amaçla halk da dahil olmak üzere, mülki ve mahalli idareler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve muhtarlıklarla koordinasyon oluşturulmalı, elde edilen destek sayesinde altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır.Bunun dışında evlerde ya da yaşam alanlarında yapay ağaçlandırma, yeşillenme çalışmaları sivrisineklerin hızlıca çoğalmasını sağlamaktadır.Toprakla teması kesilmiş saksı içerisindeki ağaç ya da bitkilerin bakımı ve yetiştirilmesi konusunda yeterli seviyede bilgi sahibi olmadan oluşturulmuş ortamlar bu süreci hızlandırmaktadır.Betonlaşmış bölgelerde de bu sorun sıkça görülmektedir.Yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları toprak üstünde (topraktan bağımsız saksıda) olmamalı, mümkünse doğal olması gereken toprak ile bütünleşmiş şekilde uygulanmalıdır.Çünkü saksı altlarında biriktirilen su birikintisi, sivrisinekler için en önemli barınaklardan birisidir.

Sivrisinek İle Kültürel Mücadele

Ülkemizdeki sivrisinek türleri üzerinde yapılan çalışmalar da; başta DDT olmak üzere havaya sıkılan ve yetişkin sineklere yönelik mücadele araçlarına karşı sineklerde oldukça büyük bir direnç gelişimi olduğunu göstermektedir.Bu nedenle özellikle bazı ülkeler, çoklu müdahale stratejileri uygulayarak eko sistem dengesi açısından sinekleri tamamen yok etmeden, kontrol altında tutabiliyor.Mücadeleyi güçleştiren bir diğer unsur, Aedes tipi sivrisineklerin yumurtalarını nemli bir zemine ya da toprağa bıraktıktan sonra, o yer kurusa da, yumurtaların hayatiyetlerini koruyup ortam tekrar ıslandığında çatlayarak aktif yaşama dahil olmalarıdır.Yumurtaların çatlaması ile ortaya çıkan kurtçukların itlafı için en yaygın yöntem, yumurta bırakıldığı tahmin edilen yerlere kurtçukların sindirim organlarını tahrip ederek onları öldüren bir tür bakteri (Bacillus thuringiensis israelensis) salınmasıdır.Salgınlar arası zamanlarda, bu tür sivrisinekler yumurtaları aracılığı ile virüsü bir sonraki kuşağa aktarabiliyor.Buna "transovarial transmission" yani yumurtalıktan bulaşma deniliyor ve böylece yıllar boyu kaybolmadan var edebiliyorlar.

Sivrisinek İle Kültürel Mücadele

Yetişkinlerle mücadelede ise; ormanlardaki zararlılar için kullanılan tuzaklara benzer düzenekler işe yaramaktadır.Gezgin araçlarla ilaçlama yaparak her noktaya etki etmesi mümkün değildir. Sorunlu alanlar genellikle duvarlarla çevrilmiş bahçeler ya da evlerin arka bahçeleridir.Bu tür ilaçlamalar bu böceklerden çok, arılar ve örümcekler gibi yararlı hayvanları öldürmekte, asıl zararlıları daha da çok azdırmaktadır.Bu yaz sona ererken hafifleyecek olan şikayetlerin, önümüzdeki yaz başında yeniden ve daha da yaygın biçimde ortaya çıkmasını beklemeden, yerel yönetimlerin ve sağlık kurumlarının bilgilendirme kampanyaları oluşturmaları, doğru mücadele yöntemlerinin yeniden araştırılması ve benimsenmesi büyük aciliyet taşımaktadır.

Başarılı vektör mücadele örneklerinde en önemli unsur, yerel yönetimler tarafından yaşam alanlarında titiz bir çalışma yaparak, halkı bu mücadeleye dahil ederek, başka canlılara özellikle de bu sineklerin doğal düşmanlarına zarar vermeden yürütülmesidir.Her ne kadar yerleşmiş birtakım yaşam biçimlerinin değiştirilmesi güç ve zamana bağlı olsa da, yine de bu amaca uygun faaliyet göstermenin, özellikle ilk ve orta öğretime devam eden çocuklar başta olmak üzere; tüm halkın eğitilmesinin, konu hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmasının yararı fazlaca bulunmaktadır. Okullar, kahvehaneler ve camilerde halkın eğitilmesi, filmler, broşürler, posterler hazırlanması da yararlı olur.Bu konuda mücadele alanı içerisinde yer alan mülki idare amirleri, belediyeler, muhtarlar, milli eğitim müdürleri ile koordinasyon sağlanmalı, çalışmalar bu yetkililerin desteği ile yürütülmelidir.Hazırlanan görsel malzemeler, konunun özünü açıklayan oldukça basit bir dille anlatılmış resim ve şekillerle desteklenmiş yapıda olmalıdır.

Sivrisinek İle Kimyasal Mücadele

Sivrisinek ile kimyasal mücadele Larva Mücadelesi ve Uçkun Mücadelesi adı altında iki farklı yöntemle yapılmaktadır.Sivrisinek ile kimyasal mücadelenin temeli larvasidal uygulamalara bağlıdır.Hava sıcaklığının 15 ˚C' yi bulması ile başlar ve mevsim sonuna kadar belli aralıklarla devam eder.Burda en önemli nokta üreme alanlarını bulup bölgenin hedef canlı ile ilgili keşif ve analizin eksiksiz yapılmasıdır.

Keşif sonrası çıkan sonuç doğrultusunda yol haritası hazırlanmalı, fiziksel mücadele yöntemlerinin yetersiz kaldığı alanlara larvasit uygulaması yapılmalıdır.Larva mücadelesinde toksikolojik olarak güvenli (Sağlık Bakanlığı Onaylı) biosidal ürünler kullanılmalı, Lc50 değeri en yüksek seviyelerde olmalıdır.Geniş saha deneyleri ile etkinliği ispatlanmış larvasit seçilmeli, referansı ise WHOPES/EPA olmalıdır.Bu sayede sivrisinek ile larva mücadelesinde yüzde 70-80 oranında başarı sağlanmaktadır.

Sivrisinek İle Kimyasal Mücadele

Uçkun mücadelesinde ise; uçkun popilasyonunun yükseldiği durumlarda lokal alanlara spreyleme yöntemi ile ilaçlama uygulamasıdır.Öncelikle sorunun kaynağını tespit ederek larvasidal uygulama yapılmalı, çözüme sorunun kaynağından başlayarak yüksek başarı oranı yakalamak ana hedef olmalıdır.Uçkun mücadelesinde rüzgar çok önemli rol oynmamaktadır.Doğru araç ve doğru zamanlama ile yapılmayan uygulamalarda başarı oranı yok denecek kadar düşüktür.Burda dikkat edilmesi gereken nokta sisleme, ULV yönteminde kullanılan ilaçlardaki bileşenlerdir. Kanserojen maddeler içeren bileşenler kullanılmamalı, kaş yapayım derken göz çıkarmamalıdır.

Tüm alanın kısa sürede ilaçlamasının mümkün olabildiği kolay bir ULV yöntemi olan havadan ilaçlama yöntemi, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesine göre; kesin ve açık bir dille yasaklanmıştır.Ancak ilaçlama firmaları yaptıkları yayın ve reklamlarda bu tip ilaçlamayı şiddetle tavsiye etmektedirler.Yasalara aykırı olsa da, para kazanma hırsı ilaçlama firmalarını bu kolay yönteme yöneltmektedir.Aynı yönetmeliğin ilgili maddesine göre; yapılan denetimde verilen izin dışında faaliyet gösterildiğinin veya usulüne uygun ilaçlama yapılmadığının tespiti ya da yapılan uyarılara uyulmaması halinde; görevli ekip ilaçlama faaliyetini anında ve en çok 48 saat süre ile durdurmaya yetkilidir.Ancak bu kararın en geç 48 saat içinde müdürlük tarafından onaylanması gerekmektedir.Müdürlüğün onayı ile faaliyeti durdurma süresi, eksikliklerin tamamlanıp halk sağlığına zararsız hale getirilinceye kadar uzatılabilir denilmektedir.

Sisleme, ULV yöntemi ile ilaçlama; her mücadele yöntemi gibi, sineğin en yoğun ve toplu halde bulunduğu yerlere yapılabilir.Sivrisinek en fazla akşam gün batarken ve sabah gün doğarken aktif olur.Sinek ilaçlamasını periyodik olarak yapmak gerekir.ULV yönteminde, sadece sivrisineğin bulunduğu alanları zehirlemek püskürtme yöntemi veya tuzaklama ile yapılır.Boyama yöntemi ile mücadele sinek ve diğer haşereler üzerinde etkili başka bir yöntemdir.Akdeniz Hijyen olarak biz; kimyasal mücadele de ULV ilaçlama yöntemini en son çare olarak düşünmekte ve önermekteyiz. Öncelikli olarak hedefimiz çevreye ve hedef dışı canlılara herhangi bir zarar vermeden sorunu çözmeye yöneliktir.

Sivrisinek İle Mücadelede Akdeniz Hijyen!

Antalya'da ve Alanya başta olmak üzere tüm ilçelerinde işletmelere ve yaşam alanlarına profesyonel olarak sivrisinek ile mücadele hizmeti veren şirketimiz; uluslararası yasa ve normlara uygun olarak işletilmekte, gerekli izinlere ve sertifikalara (Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi) sahip olmakla birlikte, ulusal kriterlere uygun ve uluslararası standartlarda, Antalya bölgesinin genelinde sivrisinek ilaçlama hizmeti vermeye devam etmektedir.Ayrıca işletmemizde kullanılan ilaçlama ekipmanları ve malzemeleri; Sağlık Bakanlığı ve tüm ilgili kurumlarca onay almış olup, insan sağlığını tehlikeye atacak her türlü etkenden arındırılmış biosidal ürünlerden oluşmaktadır.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde her zaman başarılı grafik çizen firmamız Akdeniz Hijyen; Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanmış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarını gözeterek böcek ilaçlama hizmetini vermektedir.Ayrıca uzman personelimiz ve çalışanlarımızın hepsi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen Biyosidal Ürün Uygulayıcı belgesine sahiptir.

Sivrisinek İle Mücadelede Akdeniz Hijyen!
  • Günün her saati (7/24) iletişim araçlarımızdan bize ulaşabilir, acil yardım talebinde bulunabilirsiniz.
  • Ücretsiz keşif sistemimiz sayesinde yaşam alanlarınızda olası tehdit unsurları ve sivrisinek hakkında uzman ekibimiz tarafından bilgi ve destek verilmektedir.
  • Canlı destek operatörlerimiz aracılığıyla sivrisinekle ilgili yaşadığınız sorun ya da problemler hakkında yardım ve destek verilmektedir.
  • Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşarak her türlü sivrisinek ilaçlama sorunlarınız için yardım ve destek alabilirsiniz.
  • Çağrı merkezimizdeki operatörlerimiz her türlü sivrisinek sorununuz, şikayet ve önerileriniz için sizin görüşlerinizi değerlendirmektedir.